Akar; voor al uw brandwerende materialen

Akar is een specialist in afdichtingen in de breedste zin des woord. Het proffesioneel brandwerend afdichtingen van wand- en vloerdoorvoeren behoort al zo'n 15 jaar tot een van onze expertises.  Wij zijn vanaf meet af aan betrokken bij diverse grote projecten zoals bijvoorbeel de Lounge 1 op Schiphol, maar nemen ook kleinschalige projecten ter hand. Als kitbedrijf, zijn wij specialist in het afdichten en voor het vakkundig afdichten van brandwerende doorvoeringen staan wij in binnen- en buitenland goed aangeschreven.

Over de regels inzakE brandwerende AFDICHTINGEN

De afgelopen jaren zijn zowel de Nederlandse als de Europese regels op het gebied van brandveiligheid, veel strenger geworden. Dit houdt mede verband met diverse ongelukken en rampen. Sinds de invoering van het nieuwe bouwbesluit is ook het aanbrengen en adviseren van brandwerende materialen, het brandwerend compartimenteren en brand- en rookwerend verzegelen (wbdbo) van wand- en vloerdoorvoeringen een specialisme van AKAR. Door de uitgebreide samenwerking met diverse grondstofproducenten worden er innovatieve en hoogwaardige materialen gebruikt die voldoen aan alle Europese normen. Te weten NEN-EN 1366-3 en NEN-EN 1366-4. Dit betekent dat onze brandwerende materialen altijd voor 100% veilig zijn. AKAR brandwerend is geaccrediteerd inzake het leveren en aanbrengen conform Nullifire en Tangit systematiek.

Brandwerende voorzieningen (NEN-EN 1366-4):

  • Bouwkundige aansluitingen
  • Dilatatievoegen

Brandwerende voorzieningen (NEN-EN 1366-3):

  • Buizen en leidingen van kunststof en metaal
  • wbdbo doorvoeringen
  • Meterkasten
  • Electro kabels en kabelgoten
  • Schachten
  • Loze gaten

Voor alle informatie over het aanbrengen van brandwerende AFDICHTINGEN neemt u contact op

Wanneer u meer informatie wenst inzake de diverse mogelijkheden in brandwerende afdichtingen en het brandwerend coaten kunt u contact opnemen via 020 - 6999360 danwel info@akar.nl. Er is ook een contactformulier. Wij nemen na het opsturen snel contact op met u.