Renovaties en Advies

Akar Renovatie & Advies heeft zich gespecialiseerd in het vervangen van bestaande voegvullingen.

Kostenefficieny en kwaliteitsdenken hebben hun  uitwerking op de bouw niet gemist. Als gevolg daarvan hebben restauratie en renovatie een grote vlucht genomen.

Dit heeft invloed op de materiaalkeuze en materiaaltoepassing in het bijzonder.

Daarmee kreeg advisering ten aanzien van voegafdichtingen een extra dimensie. Vaak blijkt uit inspectie dat een verkeerd afdichtingmateriaal is gekozen, of dat de constructie als zodanig gebreken vertoont. Ook kunnen bestaande voegvullingen niet meer voldoen aan de actueel gestelde eisen i.v.m. schimmelvorming, onthechting, lekkages, veroudering door uv-straling en mechanische beschadigingen.

Daarom is het van belang eerst een grondig onderzoek te verrichten en op basis daarvan advies uit te brengen inzake herstel.

Wordt eenmaal tot uitvoering overgegaan, dan krijgen ook milieuaspecten ruime aandacht, aangezien de te verwijderen oude afdichtingmaterialen vaak schadelijke stoffen bevatten. In voorkomend geval worden ze conform de daarvoor geldende richtlijnen afgevoerd en vernietigd.

Akar Renovatie & Advies is er op ingesteld opdrachtgevers in voorkomende gevallen te adviseren, inspecties uit te voeren of behulpzaam te zijn bij het volbrengen van nazorgprogramma's.

Offerte aanvragen

Contact