Nieuwbouw

AKAR heeft zich in de afgelopen 45 jaar ontwikkeld tot marktleider op het gebied van kitvoeg applicaties, het is de innovatiegerichte pijler onder het concern. Het is een onafhankelijk specialist in het uitvoeren van afdichtingstechnieken. De kennis over het combineren van bouw- en voegafdichtingsmaterialen wordt hier aan actuele ontwikkelingen getoetst.

Door een actieve rol te spelen in normeringcommissies, onderzoeksteams, brancheverenigingen zoals bijvoorbeeld de NRK en een interactief contact met de grondstofproducenten draagt dit bij dat innovaties op de voet gevolgd kunnen worden om te kunnen worden toegepast zodra hun geschiktheid is komen vast te staan. Daarnaast wordt dagelijks knowhow aangevuld met ervaringen uit de praktijk.

T.b.v. het kwaliteitscontroleprincipe worden projecten en toepassingen geëvalueerd, geanalyseerd en geïnventariseerd. Eventuele onvolkomenheden die daarmee aan het licht komen, worden direct omgewerkt tot preventieve maatregelen en in het kwaliteitssyteem opgenomen.

Zo blijft AKAR uiterst bevoegd in voegwerk!

AKAR beweegt zich met de volgende disciplines in de woningbouw, utiliteitsbouw, petrochemie, beton-,weg- en waterbouw, ziekenhuizen, scholen, rail & infra  en particuliere markt;

Kitvoegen:

 • Sanitaire ruimtes
 • Bouwkundige aansluitingen
 • Gevel- en vloer dilataties
 • Glas (o.a. geaccrediteerd in structural glazing)
 • Vloeistofdicht volgens CUR PBV 65
 • Brandwerend volgens NEN-EN 1366-4

Purschuim:

 • Luchtdichte toepassingen
 • Binnenspouwbladen
 • Kozijnen en puien
 • Brandwerend conform NEN-EN 13501-2

Butyltape:

 • Luchtdichte toepassingen
 • Spouwelementen
 • Stelkozijnen en puien
 • Ankers

Brandwerend:

 • Wand- en vloerdoorvoeren conform EN 1366-3
 • Meterkasten
 • Loze gaten
 • Coaten van staalconstructies conform EN 13381-8:2013
 • voegafdichtingen conform EN 1366-4

 Offerte aanvragen

 

Contact