Nieuwbouw

Akar heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot marktleider op het gebied van kitvoeg applicaties,  het is  de innovatiegerichte peiler onder het concern. Het is een onafhankelijk specialist in het uitvoeren van afdichtingstechnieken. De kennis over het combineren van bouw- en voegafdichtingsmaterialen wordt hier aan actuele ontwikkelingen getoetst.

Door een actieve rol te spelen in normeringcommissies, onderzoeksteams, brancheverenigingen zoals bijvoorbeeld de NRK en een interactief contact met de grondstofproducenten draagt dit bij dat innovaties op de voet gevold kunnen worden om te kunnen worden toegepast zodra hun geschiktheid is komen vast te staan. Daarnaast wordt dagelijks knowhow aangevuld met ervaringen uit de praktijk.

T.b.v. het kwaliteitscontroleprincipe worden projecten en toepassingen geëvalueerd, geanalyseerd en geïnventariseerd. Eventuele onvolkomenheden die daarmee aan het licht komen, worden direct omgewerkt tot preventieve maatregelen en in het kwaliteitssyteem opgenomen.

Zo blijft Akar uiterst bevoegd in voegwerk!

Akar beweegt zich met de volgende disciplines in de woningbouw, utiliteitsbouw, petrochemie, beton- en waterbouw, ziekenhuizen, scholen, rail & infra  en particuliere markt;

Kitvoegen:

 • sanitaire ruimtes
 • bouwkundige aansluitingen
 • gevel en vloer dilataties
 • glas (o.a. gecertificeerd in structural glazing)
 • vloeistofdicht volgens BRL 2369
 • brandwerend volgens NEN-EN 1366-4

Purschuim:

 • spouwbladen
 • niet dragende wanden
 • kozijnen en puien
 • brandwerend NEN-EN 6069

Butyltape:

 • spouwelementen
 • stelkozijnen en puien
 • ankers

 Offerte aanvragen


Contact