Over ons

Net als ieder product met een gebruiksfunctie, dient ook een bouwwerk te voldoen aan vooraf gestelde criteria. Deze verschillen per project en hangen af van de investeringruimte, esthetische uitgangspunten en bouweisen. De gekozen kwaliteitsfactor bepaalt welke normen, in welke mate, daadwerkelijk  worden gerealiseerd.

De duurzaamheid van het behaalde niveau wordt hierdoor mede bepaald. Deze vaststelling leidt tot de conclusie dat kwaliteit van doorslaggevend belang is. Zodoende legt de Akar-Roztan groep daar in het bijzonder de nadruk op.

Normbesef en controle

Kwaliteit is geen constante factor. Van invloed zijn: omgevings-variabelen, materiaal voorkeuren, doseringen en menselijk falen. Dat maakt duidelijk waarom kwaliteit net zo goed een zaak van betrokkenheid en betrouwbaarheid is en mede bepaald wordt door een grondige stelselmatige controle.

Ten einde blijvend en op ieder moment te kunnen voldoen aan deze eisen, voert de directie van Akar-Roztan groep een actief kwaliteits- en veiligheidsbeleid, als integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid.

Om deze doelstelling te bereiken hanteert de Akar-Roztan groep een kwaliteitssysteem op basis van NEN-EN ISO 9001:2015  en een veiligheidssysteem op basis van VCA**, waarbij door de gecertificeerde instelling jaarlijks controles op het functioneren plaatsvinden. Het kwaliteitsbewustzijn, dat deel uit maakt van onze ondernemingsfilosofie, is gestoeld op genormeerde controleprocedures.

Voegafdichting als specialisatie

Zowel bij nieuwbouw, renovatie, onderhoud als bij beheer, blijkt regelmatig hoe belangrijk goede voegafdichtingen zijn.

Dit is er waarschijnlijk de oorzaak van dat in ruim 45 jaar de Akar-Roztan groep uitgegroeid is tot een toonaangevend bedrijf met landelijke dekking in brandwerende afdichtingen en andere afdichtingstechnieken.

In dezelfde periode is vele honderden malen vast komen te staan welke desastreuze gevolgen verkeerde beoordelingen door derden kunnen hebben. Of nu rek- of krimpmodificaties, hechtvermogens of materiaalkenmerken betreft. Gelukkig kon in de meeste gevallen de schade worden hersteld, Doordat bevoegden nadien verantwoord kitvoegwerk aanbrachten.

Organisatie

De coördinatie tussen inkoop, verkoop, applicatie en research vergt de nodige aandacht.

Goed gereedschap is waar dan ook het halve werk. Daarom berust het financieel beheer, de organisatie, het toezicht op het materieel en gebouwen en het beheer van het wagenpark onder Akar-Roztan groep,  door alle beleidszaken onder een noemer te plaatsen kunnen de andere bedrijfsonderdelen zich volledig concentreren op het leveren van kwalitatief hoogwaardig vakmanschap.