AMC Ziekenhuis

Nieuwbouw, Diverse opdrachtgevers

Zowel tijdens de nieuwbouw in 1984 van de hoofdgebouwen, alsmede tijdens de diverse aanbouwen, uitbreidingen, energiecentrale e.d. verleend AKAR afdichtingen tot met de dag van vandaag haar expertise inzake het afdichten van alle denkbare aansluitingen