Audi Center, Amsterdam

Nieuwbouw, Opdrachtgever

  • Diverse bouwkundige aansluitingen: Roztan 920N & 933N
  • Diverse sanitiaire aansuitingen: Roztan 600F
  • Diverse vloeistofdichte aansluitingen:Dow Corning type 888