Bibliotheek B.C. SBDN, Amstelveen

Nieuwbouw, Opdrachtgever B.C. SBDN
Disliplines;

  • Het aanbrengen van purschuim isolerende voegen
  • Het aanbrengen van kitvoegen in de buitengevel
  • Het aanbrengen van de kitvoegen in binnencondities
  • Het aanbrengen van vloeistofdichte voegvullingen in de parkeergarage
  • Het aanbrengen van een waterkerende voegvulling in het dak van de parkeerkelder