KLPD, Amsterdam

Nieuwbouw, Opdrachtgever Dura Vermeer

  • Het aanbrengen van bouwkundige kitvoegafdichtingen, alsmede brandwerende afdichtingen in de vluchtwegen en trappenhuizen.
  • Het luchtdicht afdichten van de buitengevelkozijnen