KLPD, Amsterdam

Nieuwbouw | Dura Vermeer /ASR | Ontwerp: Zeinstra van Gelderen Architecten | 2012

  • Het aanbrengen van bouwkundige kitvoegafdichtingen, alsmede brandwerende afdichtingen in de vluchtwegen en trappenhuizen.
  • Het luchtdicht afdichten van de buitengevelkozijnen