Audi center, Amsterdam - Kitbedrijf Akar

Audi center, Amsterdam

<
Nieuwbouw, Opdrachtgever

- Diverse bouwkundige aansluitingen met silcione 920N & 933N
- Diverse sanitiaire aansuitingen met silcione 600F
- Diverse vloestofdichte aansluitingen met Dow Corning type 888